FaBeRNET

dr Barbara Rychta

Home »  dr Barbara Rychta

Barbara Rychta – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przedsiębiorczości rodzinnej oraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w tym w szczególności na mentoringu. Uczestniczka projektów naukowych dot. zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych oraz wykorzystania praktyk mentoringowych w tego typu podmiotach.  Autorka publikacji naukowych z zakresu transferu wiedzy w firmach rodzinnych. ORCID 0000-0002-2977-9607