FaBeRNET

Nasz zespół

Home »  Nasz zespół

Kierownik FaBeRNET

Robert Zajkowski, dr hab., prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

ORCID: 0000-0002-0021-7977

Rada Naukowa FaBeRNET

Jan Klimek, prof. dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego

ORCID: 0000-0003-0986-3147

Joanna Sadkowska, dr hab., prof. UG

Uniwersytet Gdański

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

ORCID: 0000-0002-6275-7071

Krzysztof Safin, dr hab., prof. WSB

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ORCID: 0000-0002-5522-2837

Ewa Więcek-Janka, dr hab., prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Zarządzania

ORCID: 0000-0002-5596-307X

Członkowie sieci FaBeRNET

Alicja Hadryś-Nowak, dr hab., prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

ORCID: 0000-0003-2684-9910

Izabela Koładkiewicz, dr hab., prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

ORCID: 0000-0001-6382-921X

Krystyna Leszczewska, dr hab., prof. AŁ

Akademia Łomżyńska

ORCID: 0000-0001-7302-647X

Jacek Lipiec, dr hab., prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ORCID: 0000-0003-4986-6166

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, dr hab., prof. UG

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0003-3650-5214

Wojciech Popczyk, dr hab., prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa

ORCID: 0000-0001-5833-0449

Jerzy Węcławski, prof. dr hab.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

ORCID: 0000-0003-0870-5083

Alicja Winnicka-Popczyk, dr hab., prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

ORCID: 0000-0002-4225-9753

Ada Domańska, dr

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

ORCID: 0000-0002-8239-4319

Andrzej Marjański, dr

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Katedra Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

ORCID: 0000-0001-6534-2632 

Olga Martyniuk, dr

Uniwersytet Gdański

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

ORCID: 0000-0003-4652-382X

Anna Motylska-Kuźma, dr inż.

Dolnośkąska Szkoła Wyższa

ORCID: 0000-0002-6363-1649

Barbara Rychta, dr

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ORCID: 0000-0002-2977-9607

Marta Wojtyra – Perlejewska, dr

Akademia Leona Koźmińskiego

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

ORCID: 0000-0003-3272-9405

Beata Żelazko, dr

Szkoła Główna Handlowa

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedry Rynku, Marketingu i Jakości

ORCID: 0000-0002-8086-8015

Beata Żukowska, dr

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

ORCID: 0000-0002-5644-6963

Agnieszka Gryglicka, mgr

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

CID: 0000-0003-003-1600