FaBeRNET

Johannes Kepler University Linz

Home »  Współpraca międzynarodowa »  Johannes Kepler University Linz

Jednostka prowadząca współpracę: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Zakres współpracy: realizacja wspólnego grantu badawczego NCN “Corporate governance, ownership structure and other financial issues of family enterprises in Poland and Austria – a comparative analysis” (2013-2016), publikacje naukowe, udział w konferencjach.

Dane kontaktowe partnera: https://www.jku.at/institut-fuer-betriebliche-finanzwirtschaft/ueber-uns/team/team-corporate-finance/helmut-pernsteiner/

Konferencja EMFAIC, Linz 2018