FaBeRNET

Sympozjum Kazimierz Dolny 2019 – początek Sieci FaBeRNet

Home »  Wydarzenia »  Sympozjum Kazimierz Dolny 2019 – początek Sieci FaBeRNet

W dn. 13-14 września 2019 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się Sympozjum Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce – stań badań i nowe inicjatywy.

Organizatorami przedsięwzięcia był zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS: prof. dr hab. Jerzy Węcławski, dr hab. Robert Zajkowski, mgr Beata Żukowska.

W Sympozjum uczestniczyło 18 naukowców z ośrodków naukowych z całego kraju, zajmujących się tematyką przedsiębiorstw rodzinnych. Podczas obrad zaprezentowali oni wyniki swoich najbardziej aktualnych badań oraz wymienili się poglądami na temat perspektyw wspólnych projektów badawczych. Pojawiła się również propozycja stworzenia platformy współpracy badaczy naukowych zajmujących się firmami rodzinnymi. Zaproponowano formę sieci, roboczo nazwaną FaBeRNet (Family Business Research Network). Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby opiekunem inicjatywy pozostał Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Profesor Jerzy Węcławski zaproponował, aby do opieki nad forum przyłączyli się również profesorowie Wojciech Popczyk (Uniwersytet Łódzki) i Krzysztof Safin (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Niniejsza platforma stanowi rezultat podjętych działań networkingowych dedykowanych naukowcom zajmującym się tematyką firm rodzinnych.

Obrady podczas Sympozjum, 13 września 2019