FaBeRNET

Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych – Zamość 2020

Home »  Wydarzenia »  Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych – Zamość 2020

W dniach 21-23.09.2020 r. w Zamościu odbyło się II Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych pt. „Firmy rodzinne – strategie i kierunki rozwoju”, organizowane przez pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych UMCS w Lublinie.

Podczas trzech, pracowitych dni Członkowie Sieci debatowali nad aktualnymi wyzwaniami polskich przedsiębiorstw rodzinnych – sukcesją, profesjonalizacją oraz odpowiedziami na kryzys COVID-19.

Wkrótce udostępnione zostaną materiały pokonferencyjne.