FaBeRNET

Nasze idee

Home »  Nasze idee

Szanowni Państwo, Drodzy miłośnicy przedsiębiorczości rodzinnej,

z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego, dr hab. Krzysztofa Safina prof. WSB we Wrocławiu, dr hab. Wojciecha Popczyka prof. UŁ oraz dr hab. Roberta Zajkowskiego, prof. UMCS powstała koncepcja  stworzenia sieci współdziałania i współpracy naukowców, reprezentujących wszystkie polskie ośrodki naukowe, zajmujących się badaniami nad przedsiębiorstwem rodzinnym (przedsiębiorczością rodzinną) o nazwie Family Business Research Network – FaBeRNet.

Uczestnikami Sieci będą sygnatariusze deklaracji założycielskiej oraz wszyscy, którzy zechcą do niej przyłączyć w przyszłości na zasadach określonych w regulaminie. Inicjatywa ma na celu stworzenie platformy współpracy nastawionej na:

 • inicjowanie i prowadzenie dyskusji nad podstawowymi problemami i wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami rodzinnymi,
 • upowszechnianie dobrych praktyk badawczych w tym obszarze,
 • „filtrowanie” szkodliwych działań quasi-naukowych,
 • generowanie nowych kierunków badań i poszukiwań zastosowania znanych teorii do eksploracji nowych obszarów,
 • animowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, organizacyjnych i edukacyjnych,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia dla przedsięwzięć członków sieci oraz osób trzecich,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych – przygotowywanie i recenzowanie publikacji,
 • wspieranie młodych przedstawicieli nauki (doktorantów) w ich przedsięwzięciach naukowych i badawczych.

Sieć nie będzie miała formalnych struktur, gremiów za wyjątkiem tych, które ułatwiać będą jej funkcjonowanie (Kierownik, Rada Naukowa).

Współdziałanie nie będzie w żaden sposób ograniczać dotychczasowych form aktywności osób uczestniczących, ani narzucać kierunków badań, publikacji, dydaktyki a jedynie wzmacniać (jeśli będzie taka wola), indywidualne przedsięwzięcia, promować je i wspierać organizacyjnie oraz merytorycznie (ewentualnie finansowo).

Stałym elementem współpracy będą :

 • Coroczne jedno/dwudniowe spotkanie – Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych i zaproszonych gości (partnerów, podopiecznych, współpracujących) poświęcone każdorazowo przyjmowanemu tematowi wiodącemu oraz problemom zgłaszanym przez uczestników, w tym prezentacje własnych pomysłów badawczych, prezentacje pomysłów doktorantów, warsztaty, mentoring, dzielenie się doświadczeniami.
 • Udział w organizacji i zajęciach Międzynarodowej Letniej Szkoły Biznesu Rodzinnego, organizowanego przez WSB we Wrocławiu (szczegóły w załączeniu).
 • Współdziałanie w innych istniejących już przedsięwzięciach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji oraz aktywnego uczestnictwa w Sieci.

W imieniu założycieli

dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS