FaBeRNET

dr Beata Żelazko

Home »  dr Beata Żelazko

Beata Żelazko – adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka szeregu publikacji poświęconych innowacyjności, konkurencyjności i rozwojowi przedsiębiorstw rodzinnych. Zaangażowana w organizację  współpracy pomiędzy sektorem biznesu rodzinnego a sektorem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów i wydarzeń naukowych (konferencji. seminariów) służących upowszechnianiu wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz promocji idei przedsiębiorczości rodzinnej. Zajmuje się również działalnością doradczą dla firm rodzinnych. Obecnie prowadzi badania zachowań rynkowych, komunikacji z interesariuszami oraz zasobów marketingowych podmiotów rodzinnych.